บริการของเราบริการทำความสะอาดในสถานที่อับกาศ

เราให้บริการงานทำความสะอาดในสถานที่อับอากาศ เช่น ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำดี บ่อบำน้ำเสีย บ่อพัก ท่อ และถังขนาดใหญ่ ตลอดจนซ่อมแซม อุดรอยรั่วแตกร้าว เป็นต้น มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน ด้วยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วเ พร้อมอุปกรณ์เซฟตี้แบบเต็มรูปแบบและทันสมัย ด้วยการควบคุมงานโดย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)ที่มีประสบการณ์

ลูกค้าของเรา