บริการของเราบริการทำความสะอาดทั่วไป

เราให้บริการทำความสะอาดโครงสร้างอาคารภายใน-ภายนอก เช่น เช็ด ปัด กวาดหยากไย่ตามซอกมุมชั้นวางสินค้า ทำความสะอาดหลังคาที่สูง ด้วยบุคลากรที่ได้รับการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี

ลูกค้าของเรา