ประวัติของเรา

บริษัท กิมซัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากวิศวกรกลุ่มหนึ่งที่ได้รวมตัวจัดตั้ง ทีมงาน เพื่อตอบโจทย์งานต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ เช่น งานติดตั้งเครื่องจักร ระบบงานท่อ และระบบไฟฟ้า เป็นต้น

เรายังไม่หยุดการพัฒนาตนเอง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานระบบ งานบริการ เราพร้อมยินดีรับใช้ ลูกค้าทุกท่าน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ตามมาตรฐาน พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพ


" บริการงานที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน คือ มาตรฐานงานของเรา "

บริการงานที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน คือ มาตรฐานงานของเรา

บริการทำความสะอาดที่สูง

ให้บริการทำความสะอาดเช็ดกระจกทั้งภายใน-ภายนอกอาคาร ป้าย หลังคาและเพดาน ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้อง

ทำความสะอาดในสถานที่อับกาศ

ให้บริการงานทำความสะอาดในสถานที่อับอากาศ เช่น ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำดี บ่อบำน้ำเสีย บ่อพัก ท่อ และถังขนาดใหญ่ ตลอดจนซ่อมแซม อุดรอยรั่วแตกร้าว เป็นต้น

บริการทำความสะอาดทั่วไป

ให้บริการทำความสะอาดโครงสร้างอาคารภายใน-ภายนอก เช่น เช็ด ปัด กวาดหยากไย่ตามซอกมุม ชั้นวางสินค้า ทำความสะอาดหลังคาที่สูง ด้วยบุคลากรที่ได้รับการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี

บริการงานในอุตสาหกรรมและงานช่าง

ให้บริการงานติดตั้งตาข่ายกันนก เคลื่อนย้ายเครื่องจักร งานเชื่อม ทาสี ต่อเติมอาคารและอื่นๆ

ตัวอย่างภาพการปฏิบัติงานของเรา

งานทำความสะอาดที่สูง

ตรวจเช็คอุปกรณ์ความปลอดภัย

เราใส่ใจในความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้ความรู้และตรวจสอบอุปกรณ์ PPE ทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

โรยตัวทำความสะอาดกระจก โครงสร้างสูง

เราได้รับความไว้วางใจจากทางบริษัทชั้นนำ ในการให้บริการทำความสะอาดกระจกและโครงสร้างภายนอกอาคารสำนักงาน

เตรียมทีมทำความสะอาด

เราใส่ใจในคุณภาพของงานบริการ จึงมีการให้ทบทวนให้ความรู้และเตรียมความพร้อมของทีมงานก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีสุดจากเรา

งานทำความสะอาดช่องระบายอากาศ

สภาพอากาศแวดล้อมทางอากาศเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตในที่การทำงาน ทางเรามีบริการตรวจสอบและทำความสะอาดช่องระบายอากาศอย่างถูกสุขลักษณะและได้คุณภาพ

งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ

การทำงานในที่อับอากาศเป็นการทำงานที่มีความอันตราย หากขาดทักษะความชำนาญอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากองค์กรประสบปัญหานี้ เราคือคำตอบ ดำเนินงานทีมวิศวกรผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ได้รับการรับรอง

งานติดตั้งโครงสร้างและตาข่ายกันนก

นกเป็นสัตว์พาหะที่มีเชื้อโรคอีกทั้งนำมาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจและทรัพย์สินต่อองค์กร เรามีทีมเทคนิคและเชี่ยวชาญในการติดตั้งเพื่อป้องกันนกเข้ามาภายในบริเวณโครงสร้างอาคาร

แต่งกายปฏิบัติตามเทศกาลตามความต้องการของลูกค้า

บริษัทยินดีให้บริการและร่วมมือด้านการแต่งกายตามเทศกาลตามที่ลูกค้าแจ้งความต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางองค์กร

ทำความสะอาดภายในอาคาร

ความสะอาดในพื้นที่โกดังสินค้าหรืออุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญ เราได้มีโอกาสให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารในหลายธุรกิจ

งานซ่อมแซมป้องกันน้ำเข้าคานหลังคา

ปัญหาน่้ำรั่ว น้ำซึม รอยรั่วบริเวณเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากในทุกภาคธุรกิจ เรายินดีให้คำปรึกษาสำรวจหน้างาน เพื่อเข้าแก้ไขทุกปัญหาของลูกค้า

งานกำจัดเชื้อแบคทีเรียในอากาศและอาคารสถานที่

สภาวะแวดล้อมทางอากาศเป็นสิ่งสำคัญ เรามีเครื่องมือและทีมงานวิชาชีพทีได้รับการรับรองในการให้บริการ

ทำความสะอาดทาสีแทงค์น้ำ

เรามีความชำนาญเฉพาะทางในงานพื้นที่อันตราย งานในที่สูง เราได้รับความไว้วางใจในงานทำความสะอาดและทาสีจากบริษัท วาเลโอ ในประเทศไทย

งานติดตั้งเครื่องจักร

เรามีความชำนาญในเคลื่อนย้ายเครื่องจักรพร้อมติดตั้งเพื่อนำไปติดตั้งในอุตสาหกรรมและโรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราเชื่อในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยาวนานของเรา

ด้วยประสบการณ์ของทีมวืศวกรมากกว่า 20 ปี เรายินดีบริการให้คำปรึกษาเพื่อตอบโจทย์ในทุกปัญหาธุรกิจ เรายินดีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางธุรกิจของท่าน

รายละเอียดติดต่อกลับ

โปรดกรอกรายละเอียดการติดต่อ เพื่อให้ทีมวืศวกรเราจะติดต่อกลับท่าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ

ลูกค้าของเรา

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งองค์กรภาครัฐ กลุ่มบริษัทรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มธุรกิจเอกชนชั้นนำต่างๆทั่วประเทศ ส่งผลให้เราเป็นบริษัทที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยังคงยืนหยัดและตั้งมั่นในการบริการ ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำจากนานาประเทศต่อเนื่อง