บริษัท กิมซัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เป็นบริษัททีเกิดขึ้นจากวิศวกรกลุ่มหนึ่งที่ได้รวมตัวจัดตั้ง ทีมงาน เพื่อตอบโจทย์งานต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ เช่น งานติดตั้งเครื่องจักร ระบบงานท่อ และระบบงานไฟฟ้า เป็นต้น

บริการของเรา

บริการทำความสะอาดที่สูง

ให้บริการทำความสะอาดเช็ดกระจกทั้งภายใน-ภายนอกอาคาร ป้าย หลังคาและเพดาน ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ..

บริการทำความสะอาดในสถานที่อับกาศ

ให้บริการงานทำความสะอาดในสถานที่อับอากาศ เช่น ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำดี บ่อบำน้ำเสีย บ่อพัก ท่อ และถังขนาดใหญ่ ตลอดจนซ่อมแซม อุดรอยรั่วแตกร้าว เป็นต้น

อ่านต่อ..

บริการทำความสะอาดทั่วไป

ให้บริการทำความสะอาดโครงสร้างอาคารภายใน-ภายนอก เช่น เช็ด ปัด กวาดหยากไย่ตามซอกมุม ชั้นวางสินค้า ทำความสะอาดหลังคาที่สูง ด้วยบุคลากรที่ได้รับการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี

อ่านต่อ..

บริการงานในอุตสาหกรรมและงานช่างอื่น ๆ

ให้บริการงานติดตั้งตาข่ายกันนก เคลื่อนย้ายเครื่องจักร งานเชื่อม ทาสี ต่อเติมอาคารและอื่นๆ

อ่านต่อ..

ราคาที่เป็นธรรม

เราทำการแจกแจงราคาวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรง อย่างละเอียด และชัดเจนให้ท่านตรวจสอบก่อน โดยทีมงาน วิศวกร Estimate มืออาชีพ


งานที่มีคุณภาพ และ มาตรฐาน

เรามีการตรวจสอบงานอย่างละเอียดก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้า และรับประกันผลงาน 1 ปี


การให้บริการที่ประทับใจ

เรามีทีมวิศวกรคอยกำกับดูแลความปลอดภัย และคุณภาพการทำงานอย่างใกล้ชิด


ความปลอดภัยในการทำงาน

เรามีทีมวิศวกรคอยกำกับดูแลความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงควบคุมการทำงานทุกขั้นตอน