บริษัท กิมซัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

889/244 หมู่ที่ 3 ศรีราชา บ่อวิน ชลบุรี

: 038-199276, 098-2636004, 061-6363591, 092-2549546

: ks-service@kimsun.in.th , Ks.kimsun889@gmail.com, Penprapa.sam@gmail.com

: www.kimsun.in.th" บริการงานที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน คือ มาตรฐานงานของเรา "